Priser pr. 01.08.2019

Black Onyx junior median (konkurranselag)

Kr 1200 pr. semester (fra august-desember og januar-juni) i treningsavgift.

ca kr 300-400 i egenandel pr. konkurranse (tre nasjonale konkurranser i året) Fastsettes av arrangør.

Kr 475 årlig i lisens til forbundet NAIF (forsikring)

NCL (Norwegian Cheer League), hvis kvalifisert- ca 500-2000 kr, alt ettersom hva slags løsning man ønsker (overnatting/ingen overnatting). Nærmere info gis dersom laget kvalifiserer seg.

Kr 500 årlig for leie av drakt.

Kr 150 for sløyfe

Kr 150 for lag t-skjorte

For mer info om lisens og forsikring:  klikk her

Rubies peewee

Kr 300 pr semester (fra august-desember og januar-juni) i treningsavgift.

I sesongen 2018/2020, må peewee betale en aktivitetslisens til forbundet NAIF (Norges Amerikanske Idretters forbund), pålydende 125 kr. 

Alle barn som er medlem av lag og klubber som er tilsluttet Norges Idrettsforbund er dekket av NIF sin barneidrettsforsikring inntil fylte 13 år.

For mer info: klikk her