Relevant informasjon

Organisasjonsnummer: 921 216 491

 

Alle medlemmer skal følge lover og regler innunder NIF (Norges Idrettsforbund) og særforbundet NAIF (Norges Amerikanske Idretters Forbund)

Man regnes som medlem av klubben når medlemsavgift og kontigent er betalt.

Faktura sendes ut på mail om ikke annet er avtalt og betales iht gjeldende satser og frister. Kontigent blir ikke tilbakebetalt om medlemmet slutter midt i sesongen.

Drakter og annet utstyr skal tilbakeleveres umiddelbart etter at medlemmet har meldt seg ut av klubben.

Inn og utmelding av klubben skal skje skriftlig.

Drakt og draktleie

Drakten tilhører Crystals Cheerteam og lånes ut til utøveren så lenge han/hun er medlem i klubben. Ved utmelding skal drakten umiddelbart tilbakeleveres.

Drakten skal kun brukes i regi av klubben, ved bruk utenom dette skal det gis særskilt tillatelse.

Alltid følg vaskeanvisningen på drakten og vask drakten umiddelbart etter bruk.

Det betales en årlig leiepris på kr 500,- for leie av drakt. Dette faktureres ved sesongstart i august og vil ikke tilbakebetales om utøveren slutter før sesongen er over.

Utøveren har selv ansvaret for drakten, og ved uansvarlig bruk slik at den blir ødelagt, kan utøveren selv måtte erstatte denne. Ved naturlig slitasje, feil eller mangler fra leverandør, skal den leveres til lagkontakt. så vil klubben være ansvarlig for reparasjon eller evt. bestilling av ny drakt/reklamasjon.

Samtykke video og bilder

Som utøver i Crystals vil det tas video og bilder på enkelte treninger som kan brukes på sosiale medier, i reklame og evt i aviser/nettaviser. Noen konkurranser vil også streames live via Internett/TV, og grunnet dette må det fylles ut et samtykkeskjema for fotografi/video av utøver.  Skjema vil bli levert ut på trening i løpet av oppstartsukene, dette må signeres og leveres tilbake til trenere/lagkontakt. 

For retningslinjer: klikk her

For samtykkeskjema: klikk her